Tu znajdziesz regulamin naszego sklepu. W razie pytań bądź wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji.


1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin dotyczy Serwisu/Sklepu www, funkcjonującego pod adresem url: Picassoart.pl
 2. Usługodawcą, Właścicielem sklepu internetowego Picassoart.pl, Sprzedawcą oraz Administratorem danych osobowych jest: Marek Miszkiel, prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, adres do korespondencji: ul. Babetty 4, 32-050, Skawina, Polska, adres email: kontakt@picassoart.pl, numer telefonu: 723 106 649.
 3. Strona jest platformą e-commerce, która:
  • Umożliwia artystom i rzemieślnikom sprzedaż ich dzieł sztuki i rękodzieła.
  • Dedykowana jest osobom pełnoletnim, zainteresowanym zakupem unikatowych przedmiotów sztuki.
 4. Sprzedawca informuje, że prowadzi nierejestrowaną działalność gospodarczą, co oznacza, że jest zarejestrowany jako przedsiębiorca, lecz jego działalność gospodarcza mieści się w ramach przewidzianych przepisami prawa limitów umożliwiających prowadzenie działalności bez konieczności pełnej rejestracji w odpowiednich rejestrach gospodarczych. Ta forma działalności jest zgodna z obowiązującym prawem i pozwala na oferowanie produktów i usług w ramach Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca świadczy usługi i sprzedaje produkty w ramach Sklepu internetowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem Sklepu. Wszelkie transakcje i interakcje z Klientami są dokonywane w języku polskim, chyba że strony zdecydują inaczej.
 6. Celem działalności Sklepu jest świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaż produktów w sposób profesjonalny i zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta i zadowolenia z zakupów.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób etyczny i zgodny z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, prawach konsumenta oraz innych regulacji dotyczących sprzedaży internetowej.
 8. Podanie przez Sprzedawcę szczegółowych danych oraz informacji o prowadzonej działalności gospodarczej ma na celu zapewnienie przejrzystości i budowanie zaufania wśród Klientów Sklepu. Klient ma prawo do weryfikacji tych danych w celu potwierdzenia tożsamości Sprzedawcy oraz legalności prowadzonej przez niego działalności.

2. Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na stronie.
 2. Konsument – użytkownik dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą.
 3. Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem www.picassoart.pl, służący do prezentacji i sprzedaży obrazów oraz rękodzieła.
 4. Artysta – osoba fizyczna lub prawna, której prace są oferowane do sprzedaży w Serwisie.
 5. Dzieło – obrazy oraz przedmioty rękodzieła oferowane do sprzedaży w Serwisie.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Dzieł zawarta pomiędzy Klientem a Artystą za pośrednictwem Serwisu.
 7. Konto Użytkownika – indywidualne konto w Serwisie, umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu, takich jak historia zamówień, adresów wysyłki.

3. Realizacja zamówień

 1. Po złożeniu zamówienia przez Klienta:
  • Serwis potwierdza jego przyjęcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Następnie Serwis przystępuje do przygotowania Dzieła do wysyłki, co może zająć do 48 godzin roboczych, jednak zamówienia staramy się wysyłać jak najszybciej.
  • W przypadku dzieł na zamówienie, termin realizacji zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.
  • Po wysłaniu Dzieła, Klient otrzymuje numer przesyłki, umożliwiający śledzenie statusu dostawy.
  • Dostawa realizowana jest za pośrednictwem wybranej przez Klienta opcji dostawy w momencie składania zamówienia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
  • Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych w formularzu zakupu.

4. Płatności

 1. Picassoart.pl oferuje różnorodne metody płatności, aby zapewnić wygodę. Klienci mogą dokonywać płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności online oraz za pośrednictwem bezpiecznych systemów płatniczych.
 2. Wszystkie transakcje są szyfrowane za pomocą nowoczesnych technologii zabezpieczających, gwarantujących ochronę danych osobowych i finansowych użytkowników.

5. Wysyłka

 1. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy InPost Sp. z.o.o poprzez paczkomat bądź kuriera.
 2. Koszty wysyłki są każdorazowo podawane przy składaniu zamówienia.
 3. Serwis Picassoart.pl oferuje dostawę obrazów i rękodzieła do klientów na terenie całej Polski.
 4. Czas dostawy może się różnić w zależności od wybranej metody i miejsca dostawy, ale zazwyczaj wynosi od 2 do 5 dni roboczych na terenie Polski. Czas dostawy może się różnić w zależności od wybranej metody i miejsca dostawy, ale zazwyczaj wynosi od 2 do 5 dni roboczych na terenie Polski.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podawania przyczyny.
 2. Jeżeli podczas użytkowania zakupionego towaru okaże się, że ma on wadę nie wynikającą ze złego użytkowania mogą Państwo złożyć reklamację.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru przez 2 lata od dnia odbioru przesyłki. Jeżeli wada wystąpiła w drugim roku mają Państwo 1 rok na złożenie reklamacji od dnia zauważenia wady.

7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie.
 2. Serwis Picassoart.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień, obsługi zapytań klientów i, za wyraźną zgodą, w celach marketingowych.
 4. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych.
 5. Administrator danych udostępnia szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania w Polityce Prywatności dostępnej na stronie serwisu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie serwisu.
 2. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji.
 3. Komunikacja z użytkownikami odbywa się poprzez adres e-mail podawany podczas korzystania z formularza lub/i przy zakupie.
 4. W przypadku sporów związanych z serwisem, właściwym będzie sąd według siedziby administratora serwisu.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z aktualnym regulaminem przed korzystaniem z serwisu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.